Designed by
http://www.hitwd.se
Den här informationen är inaktuell, ny sida är på gång på denna adress. För mera information se under fliken "Aktuellt"

Om du vill samarbeta utifrån Kunskap, Kompentens och Engagemang, för Förändring och Utveckling

         Bild på Lars-Åke med motorcykel                                

Psykoterapi

Samtalet som verktyg, för fördjupad Insikt och Kunskap om egen problematik och i arbetet för förändring mot ökad livskvalitet. Individuella/Enskilda samtal, Parsamtal/Parterapi, Handledning,

Legitimation i Psykodynamisk Psykoterapi
Basutbildning (Steg 1) Familjeterapi
Basutbildning (Steg 1) KBT
EMDR, Symboldrama, Schematerapi, APT (Parterapi - KBT),  Prolongd Exposion (Trauamterapi  - KBT), FAP (Funktionell  Analytisk Terapi - Beteendeterapeutisk arbetsmetod), IPT (Interpersonell Terapi)
Arbete med Drömmar (Certrifierad av Drömgruppsforum)
Handledarutbildad

Läs mer om Psykoterapi

Organisationskonsult

En avgränsad insats utifrån ett behov som uppdragsgivaren definierar, syftar till att utveckla organisationen eller lösa ett specifikt problem som stör i verksamheten.

Utveckling av Ledare, Medarbetare, Arbetsgrupper
(Certrifierad för Puls Analys)
Värdegrundsarbete - Etik till vardags i företag och Organisationer
(Certrifierad för Etiklotsen)
Psykosocial Arbetsmiljöutveckling
(Certrifierad för SMC profilerna)
Medarbetarsamtalet som en del i utvecklingen av verksamheten
(Certrifierad för medarbetardialogen)
Kris och Konflikt Bearbetning
Traumabearbetning
Hot och Våld
          Arbetshandledning
Läs mer om Organisationskonsult