Välkommen till Andrum

Vi hjälper dig att frigöra dina, dina medarbetares/anställdas och organisationens inneboende resurser för att därigenom skapa förutsättningar för utveckling, stötta den nödvändiga förändringen/anpassningen av organisationen och verksamheten så att den svarar mot de aktuella krav som omvärlden ställer. Individuell Psykoterapi: Finns många skäl till att man vill ha en psykoterapeutisk kontakt. Individuell utveckling, Psykiskt illabefinnande/ohälsa, Traumarelaterad livsproblematik. Om du kontakter mig kan vi tillsammans skapa oss en bild av vad ditt behov handlar om och hitta ett upplägg för hur du skall kunna komma till rätta med din problematik. Par Psykoterapi: Många skäl till att relationen är i behov av omsorg eller friskvård. Hör av er så gör vi tillsammans en översyn och bedömning av vad just er relation mår bra av att förändra. När det gäller psykoterapi så har samtalet inriktningen att skapa förståelse och medvetenhet om den problematik som begränsar/besvärar dig och att hitta de öppningar som utgör förutsättningar för utveckling och därmed möjlighet till förändring.

Om Andrum

Idén bakom Andrum är att människor och organisationer skall få stöd för att komma till sin rätt genom att de inneboende resurserna frigörs och mobiliseras på ett konstruktivt sätt så att nödvändig förändring/ utveckling blir möjlig.

Läs mer

Organisationskonsult

Vi hjälper till med utveckling av Ledare, Medarbetare och Arbetsgrupper. Bl.a genom kartläggning av olikheter medarbetare emellan för att skapa fördjupad förståelse för varandra men också se styrkan i variationen.

Chefsstöd - t.ex. "svåra samtal", hantera "besvärliga" medarbetare etc.

Förebygga konflikter genom att utbilda i "hållbar kommunikation" och "etisk medvetenhet i vardagen" förankrad i företagets/verksamheten värdegrund genom verktyget Etiklotsen.

Hantera kriser och konflikter på ett konstruktivt sätt

Stödsamtal som förebygger stressrelaterad ohälsa

Rehabiliterande insatser vid psykisk ohälsa

Läs mer

Psykoterapi

Psykoterapi handlar om psykiskt välbefinnande, någon har kallat det själens miljövård. Med utgångspunkt i det som gör att du söker dig till mig samarbetar vi för att fördjupa förståelsen för bakgrunden till det som besvärar / begränsar dig och att hitta öppningar som skapar förutsättningar för en förändring mot ökat välbefinnande.

Läs mer

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå