Om Andrum

Lars-Åke har lång erfarenhet av människovårdande arbete, pastor i Equmeniakyrkan 1974, Psykoterapeut inom S:t Lukas 1986, Egen Psykoterapimottagning sedan 1993. Parallellt med det psykoterapeutiska arbetet har Lars-Åke haft intresse för och arbetat konsultativt med ledarskap, organisationer och grupper.

För honom hör den enskilda individens välbefinnande ihop med omvärldens påverkan. Familj, vänner såväl som sociala relationer i stort, och då inte minst arbetslivets villkor. Arbetsplatsen och dess relationer påverkar oss en stor del av vår vardag. Att trivas på jobbet är viktigt för psykiskt välbefinnande. Därför vill han nu lägga mera engagemang på att bidra till goda arbetsmiljöer och socialt välfungerande företag och organisationer.

Idén bakom Andrum

Är att människor och organisationer skall få stöd för att komma till sin rätt genom att de inneboende resurserna frigörs och mobiliseras på ett konstruktivt sätt så att utveckling blir möjlig.

Med utgångspunkt i en helhetsyn på människan som omfattar oss i våra;

  • Biologiska/Fysiska
  • Psykiska/Själsliga
  • Sociala – Tillhörighet, Sammanhang och Bekräftelse.
  • Andliga – mening, innehåll/essens, etik/moral.

Dimensioner och behov, med Kunskap, Kompetens och Engagemang arbeta med Organisationskonsultativa och Psykoterapeutiska metoder för att bidra till fördjupad Medvetenhet/Insikt/Kunskap som kan skapa förutsättningar för, Utveckling/Mognad/Förändring hos enskilda och organisationer.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå