Psykoterapi

Samtalet som verktyg för fördjupad insikt om egen problematik, och öppning mot förändring kan utformas på många olika sätt utifrån behov och förutsättningar hos dig som söker dig till psykoterapi.

 • Problemorienterade samtal
 • Stödsamtal
 • Bearbetande samtal,
 • Par eller Familjesamtal

Utbildning

 • Legitimation i Psykodynamisk terapi
 • Basutbildning, (steg 1) i Familjeterapi
 • Basutbildning, (steg 1) i KBT
 • Schematerapi
 • Symboldramabaserad terapi
 • Arbete med Drömmar i terapi
 • Traumabearbetande psykoterapi, KBT baserad exponeringsterapi, EMDR, Klinisk hypnos, Ego-state arbete.
 • Neurofeedback

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå