Utbildningar/Föredrag

Föredraget/föreläsningen kan vara fristående eller ingå i en mera omfattande utbildning. Vanligtvis är föreläsningen utformat som en ”dubbelföreläsning” som tar 1,5 tim i anspråk. Utrymme för gemensam reflektion eller diskussion planeras i samråd med uppdragsgivaren.

Hälsa, den enskildes och organisationens

 • Stress och Stresspåverkan
 • Stresstålighet – Stresshantering, ett förebyggande/proaktivt perspektiv
 • Utmattnings -depression -syndrom –reaktion och hur man blir man frisk.
 • Mobbing på arbetsplatsen
 • Vad är mobbing? Varför mobbing? Hur är den utformad? Vad gör den med oss, både förövare och offer?
 • Hur utforma ett förebyggande arbete
 • Psykopaten som: Partner, Chef, Medarbetare, Medlem, - Charmig, Motsägelsefull, Lynnig, Falsk, Farlig.
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Miljöns betydelse för trivsel och hälsa – ”den goda arbetsplatsen”!
 • Arbetsgivarens ansvar för den Psykosociala arbetsmiljön
 • Värdebaserat arbetsmiljöarbete!
 • Arbetsgifvarens ansvar för Krisberedskap och Hantering av kriser i organisaitonen.

Ledarskap

 • Ledarstilar/ledarskapets inflytande på arbetsmiljöklimatet och produktionens effektivitet.
 • Ledarens/Chefens roll och funktion när Krisen är ett faktum.
 • Det svåra samtalet, samtalen som du helst vill slippa!
 • Att hantera besvärliga medarbetare!

Personlig utveckling

 • Livserfarenheter och möjligheter!
 • Livskriser, stagnation eller utveckling?
 • Drömmen som problemlösningsmodell!
 • Att bemömta och bli bemött - om koden för samspel människor emellan
 • Konsten att hantera jättejobbiga människor

Livsåskådning och Tro

 • Tron som stöd eller börda?
 • När bilderna brister, livets påfrestningar i relation till trosföreställningar.
 • Tro och tvivel en dynamisk dyad!
 • Själavårdarens utsatthet
 • Beroendet som villkor och förutsättning i arbetet inom kyrkan.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå